Peilwerkzaamheden

We meten alles bovengronds in 3D maar ook voor het opmeten van waterbodemhoogtes kunt u bij ons terecht. We beschikken hiervoor over een speciaal uitgeruste peilboot. Het peilen gebeurt digitaal en als dat technisch niet haalbaar is met de hand. Op basis van onze meetrapporten krijgt de opdrachtgever een helder beeld van de bodemhoogte. Ook doen we volumeberekeningen voor baggerwerkzaamheden. Dat aan de hand van een gedegen nulmeting, in combinatie met een leggerprofiel (ontwerp). Later is er een revisiemeting mogelijk om te controleren of het ook werkelijk zo gemaakt is.

Verschillende toepassingen
voor peilwerkzaamheden:

Peilwerkzaamheden voor verschillende werkvelden

Onze opdrachtgevers zijn aannemersbedrijven in de GWW sector, baggeraars en gemeenten. Naast het handmatig peilen met een peilstok kan BDM echoloodpeilingen (single beam) voor u uitvoeren om deze later te verwerken tot 3D-model (DTM, digitaal terreinmodel) van de waterbodem. Als voorbereiding op baggerwerkzaamheden doen we veel slibdiktebepalingen. Door de boven- en onderkant van het slib te meten kan het volume vastgesteld worden, dat is weer de basis voor een kostenraming. Ook kan onze data worden gebruikt voor het aansturen van baggerschepen middels GPS-machinebesturing.

Meest recente project in maatvoeringen

Project

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Waar wordt peilwerkzaamheden voor ingezet?

Indien de situatie zich voordoet dat digitaal inwinnen vrijwel onmogelijk is dan spannen we een lint met metrering van insteek tot insteek. Zo lezen we de afstand uit de insteek af en verwerken dit in een overzicht en profieltekening.

Met behulp van GPS of Total station meten we de vaste bodem en de bovenkant van het slib in. Bovenkant slib wordt gemeten door onder de baak (meetstok) een gaasje te plaatsen. Op de vaste bodem doen we dat met een zandvoetje. De gegevens worden uitgewerkt op een tekening, hierop staat het overzicht met profiellocaties en de weergave in de dwarsprofielen.

Bij grotere projecten zoals havens, vaarten, vaargeulen, meren, etc. maken we gebruik van een boot die is uitgerust met een Singlebeam echolood. Na kalibratie van het echolood varen we in vooraf afgesproken raaien over het gebied. Hoe dichter de raaien bijĀ  elkaar liggen hoe meer data en hoe nauwkeuriger de meting. De gegevens worden weergegeven op een hydrografische kaart (kleurenkaart) met hoogtes.

Veelal leggen we huidige situaties vast in een gedegen nulmeting. Hier kan het nieuwe ontwerp op gebaseerd worden. Doordat de geometrie in de nulmeting vooraf is vastgelegd, kunnen de volumes vrij nauwkeurig worden bepaald. Praktische toepassingen zijn bijvoorbeeld het dempen van een watergang, het graven van een sloot, het aanbrengen breuksteen en zo meer.

Een veel voorkomende toepassing van peilwerkzaamheden is het bepalen van volumes voor het baggeren. Vooraf doen we dan een nulmeting en na de werkzaamheden een uitmeting. Deze twee metingen worden met elkaar vergeleken, hieruit volgt het baggervolume. We kunnen het leggerprofiel (ontwerp) ook maken en meenemen in de berekening. De metingen worden verwerkt op een tekening met overzichts- en dwarsprofielen. Bovenkant slib wordt gemeten met een gaasje onder de baak, op de bodem werken we met een zandvoetje.

Dit doen we aan de hand van een vooraf bepaalde ontwerpbreedte (kimlijnen) en -diepte. GeelinkBosch zet deze gegevens om naar een 3D-model (ook geschikt voor machinebesturing). Aan de hand van dat model kunnen we de bodem overal vergelijken met ontwerp. Zo weet de opdrachtgever of er tot de juiste diepte en breedte is gebaggerd.

Vragen of
advies nodig?

Wij verzorgen voor jou de complete bouwmaatvoering van al
je projecten groot en klein. Door direct contact met de betrokken personen is het prettig en doeltreffend werken. Door onze ervaring weten wij waar we over praten.

Vragen of
advies nodig?

Maak vrijblijvend een adviesafspraak met ons. Vul het formulier hiernaast in en wij bellen jou om een afspraak in te plannen.

Leon Geelink