Landmeetkunde

Voor alle projecten kan GeelinkBosch het gehele traject voor u verzorgen van nulmetingen naar maatvoering naar revisie/as-built.

Wij willen u graag adviseren en meedenken over de toepassing en mogelijkheden van de inzet van innovaties in ons werkveld.

Verschillende diensten
voor Landmetingen:

Landmeting voor verschillende werkvelden

Onze landmeters voeren werkzaamheden uit voor opdrachtgevers in de grond-, weg- en waterbouw, waterschappen, gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat. Veelal is er een aannemer of ingenieursbureau bij betrokken. GeelinkBosch heeft ervaring in alle bekende landelijke basisregistraties zoals BGT en BAG, we kennen het registratiesysteem van onze klanten en sluiten hier naadloos op aan.

Meest recente project in landmeting

Recreatieplas in kaart brengen

Het terrein rondom een recreatieplas wordt zorgvuldig in kaart gebracht. Op dit terrein zijn meerderen keren paar evenementen.
Onze tekening wordt als onderlegger gebruikt voor de tekening van deze evenementen.

Waar worden landmetingen ingezet?

  • Uitzetten en inmeten grenzen.
  • Verwerken en inmeten voorlopige- en definitieve splitsingen.

Revisiemetingen zorgen ervoor dat kaartmateriaal wordt vernieuwd. De specialisten van GeelinkBosch maken voor u revisietekeningen: zowel van bovengrondse als van ondergrondse situaties.

Als een project is afgerond, is het van belang om het bestaande kaartmateriaal snel aan te passen aan de nieuwe situatie. Revisiemetingen worden vooral uitgevoerd voor gemeenten, provincies en landelijke overheden.

Controlemetingen zijn belangrijk voor een juiste maatvoering. Onze maatvoerders zijn gespecialiseerd in het verzorgen van de juiste digitale meting op elke locatie. Door de uitvoering van extra controlemetingen voorkomt u onvoorziene omstandigheden en hiermee bespaart u uiteindelijk kosten. Vooral bij grote projecten is het verstandig om frequent controlemetingen uit te voeren. De controlemetingen zijn een check op eerder gedane metingen.

  • Peilwerkzaamheden
  • Waterpassen

Vragen of
advies nodig?

Wij verzorgen voor u het complete bouwmaatvoeringen van al
uw projecten groot en klein. Door direct contact met de betrokken personen is het prettig en doeltreffend werken. Door onze ervaring weten wij waar we over praten.

Robin Plant
Rik Vonk

Offerte aanvraag

Leon Geelink

Vragen of
advies nodig?

Maak vrijblijvend een adviesafspraak met ons. Vul het formulier hiernaast in en wij bellen jou om een afspraak in te plannen.

Leon Geelink